AUTOMATION LIFECYCLE MANAGEMENT

Automation Lifecycle Management gir en kontinuerlig analyse av komponenters livssyklus status i ditt system.

Vi leverer rapporter med anbefalte aksjoner for komponenter, dette kan være direkte utskifting eller oppgradering.

Det vil bli vurdert om en større oppgradering er mer hensiktsmessig.


Vi gir deg mulighet til å planlegge aksjoner i god tid for å redusere risiko på grunn av nedetid.

 

SKREDDERSYDDE AUTOMASJONSLØSNINGER

 

Leveranser av automasjonsløsninger tilpasset ditt bruk.

Våre produkt og tjenester er fremtidsrettede med tanke på miljø, valg av komponenter, valg av verktøy og algoritmer i automasjonsproduktet.

Vi har fokus på tett dialog med kunde fra ide til ferdig produkt.


Din idè, vår kompetanse!REMOTE ACCESS & DATA COLLECTION

Remote Access gir tilgang til systemet slik at du kan operere, analysere, hente og sende data eksternt.


Data collection gir tilgang til realtime data som loggfiler og skyløsninger.

Enheter som kan gjøres tilgjengelig er til dømes HMI, PLS, Kamera og PC..