Velkommen til Trend Automation

Trend Automation er en partner som utvikler og leverer automasjonsløsninger til bærekraftig industri. Vårt team har lang erfaring innenfor programmering og prosjektstyring tilknyttet automasjonsleveranser.
Vi tilbyr tjenester gjennom hele livssyklusen til automasjonssystemet og har organisert driften i forretningsområdene:

- Utvikling

- Salg

- Prosjektering

- Konsulent-tjenester

- Service


Vi analyserer ditt automasjonssystem og gir støtte i alle deler av prosessen, slik at du kan fokusere på selve virksomheten.


Din idè, vår kompetanse!